089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

Формиране


Няма по-заинтересовани от нас да ви предложим нашата услуга на най-конкурентна цена

За разлика от повечето услуги, счетоводната услуга има тази особеност, че не винаги купувачът й може да предвиди какъв краен резултат ще се получи
Изгодна сделка е тази, при която получаваме на й-високо качество на възможно най-ниска цена

Успешният опит на “Дал Сиат”, като производител и търговец до 1995г, ни прави съпричастни към позицията на потребителя на счетоводната услуга.


Когато определяме цените имаме предвид:


Когато се договаряме за цената на абонамента се стараем да:Коректността ни задължава да спазваме определени стандарти, а съпричасността- да не подхождаме еднакво при договаряне на цените.


ДАЛ СИАТ извършва услугите въз основа на писмен договор, а представителството - на основание нотариално заверено пълномощно.


Извадки от Договор за счетоводно обслужване:


“Всякакви неоправдани разходи и задължения на ПЪРВАТА страна (КЛИЕНТА), възникнали от дейността на ВТОРАТА (СК “ДАЛ СИАТ”), са за сметка на ВТОРАТА страна, ако предварително не е взето писмено съгласието на ПЪРВАТА.”
“Договорът може да бъде прекратен в случай, че ПЪРВАТА страна не одобри евентуална актуализация на ценоразписа за следващи тримесечия. В този случай ВТОРАТА страна се задължава да продължи обслужването на ПЪРВАТА страна за още едно тримесечие по неактуализирани цени, ако последните не са под минималните.”
“Плащането се осъществява с месечен абонамент или за всяка отделно извършена услуга.”
“Заплащането се определя съобразно ценоразписа и допълнителните договорености, …”


Критерии за определяне на цените:


при нерегистрирани по ЗДДС еднолични търговци и дружества с патентна дейност, в зависимост от:за невключени в предходната точка - в зависимост от:По-високи от предложените от нас цени са необосновани, а зад по-ниските стои недовършена по нашите стандарти услуга

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ЦЕНА ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD