089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

Издания


Публикувайки тези творби тук, ДАЛ СИАТ декларира следното:
1.Няма никакви претенции по отношение на авторските права, включително върху тези издания, на които ДАЛ СИАТ е продуцент или самостоятелен издател;
2.Колкото и да е приносът на ДАЛ СИАТ, те са продукт на самите автори, достойните представители на науката културата и изкуството в България;
3. Ние не бихме ги публикували ако самите автори не са ни посочили, като спонсори или като приятели, за което сме поласкани

Ние, като всички българи си даваме сметка, че именно на тях, както и на всичките им колеги, таланти и творци дължим красивото, доброто и душевното, което имаме

Поклон пред вашето творчество приятели !

Книги

Компакт дискове

Аудио касети


30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD