089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

Данъчни консултации

Данъчни процедури

Данъчно планиране

Данъчна защита

Данъчната защита се осигурява чрез доказан професионализъм и утвърден имидж

В съвременният корпоративен свят, данъчните услуги представляват все по-важен компонент за успеха на един бизнес.
Данъчното законодателство в България през последните години е изключително динамично и променливо, което е предпоставка за данъчни грешки, несъобразен данъчен риск и трудност в преценката за данъчният ефект при всяка една финансова стъпка и решение, което взимате. Добре планираната данъчна стратегия за един бизнес, би могла да бъде мощна сила в подпомагането на компанията Ви да достигне своите оперативни и финансови цели.
В Дал сиат предоставяме широк набор от данъчни услуги във всички сфери на данъчното облагане. Ние предлагаме конкретни решения, процедури, професионално съдействие и представителство с цел максимално да ви спестим време, средства и грижи.

Консултация

на която ще отговорим безплатно

 • данъчни консултации

 • данъчно представителство и надзор

 • данъчни процедури

 • данъчни проверки и ревизии

 • данъчно планиране

 • възражение и обжалване на ревизионни актове

 • данъчна практика

 • персонални данъци

 • процесуално представителство

"Обслужваме ви, защото сте ни се доверили, а Ви представляваме, защото ви имаме доверие "

За да не гледате на данъчните закони като на дамоклев меч и на данъчния инспектор като на палач, доверете ни се !

Ние предлагаме


Счетоводно обслужване

Счетоводната услуга е специфична главно поради противоречивата позиция на нейните потребители от една страна-съответният данъкоплатец, а от друга- държ. администрация и други институции.


 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан

 • текуща обработка на счетоводна документация


Виж още...

Бизнес консултиране

Консултирането е не само достъп до компетентно мнение, а и начин да спестите време и средства

 • счетоводното законодателство

 • данъчна практика

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Анализът, който Ви предлагаме, се различава от този, който съпътства всяко ваше действие по това, че е извършен от специалисти, чиято позиция е безпристрастна...

Виж още...

Юридически услуги

Основен приоритет за Дал Сиат е да сме фактор при възникването, дейността и развитието на бизнеса ви

 • регистрация на фирми

 • Изготвяне на договори и др.документи

 • Правни консултации

 • Представителство и съдействие


В случай, че започвате нов бизнес, нашите данъчни консултанти, счетоводители и юристи ще ви консултират...

Виж още...

Административни услуги

В България административната тежест пред фирмите е едно от основните предизвикателства пред всеки стартиращ, действащ и развиващ се бизнес.


 • издаване на разрешителни,лицензи,сертификати

 • изготвяне и оформяне на документи

 • подаване на документи и кореспонденция с институции

 • електронно банкиране в реално време

Виж още...

30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD