089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

Приоритети и визия

"Следвайки приоритетите си, утвърждаваме нашето предимство измежду професионалистите."

Относно Клиентите, обслужвани от Дал Сиат

Нашите клиенти не са просто едни от крайните потребители на предлаганата от нас услуга, съответно само източник на средства на препитание за колектива на счетоводната къща, те са основният компонент на сферата на реализация, както на продукта на колективния счетоводител, така и на всеки един от нас.

Относно Колектива на Дал Сиат

Колективът на Дал Сиат заема водеща позиция, както в грижата на ръководството, така и в действията на всеки негов член

Относно Дал Сиат, като институция

Дал Сиат, като институция, сама по себе си не може да бъде приоритет, но е такава, защото се явява като необходимост и за колектива, и за клиентите.


Извадки от правилника за вътрешния ред


30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD