089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София
Управление
Обществена ангажираност
Приоритети и визия
Нашите предимства

Управление


др. Аднан Лидиянов

Д-р ик.н. Аднан Лидиянов

Председател на Съвет на Директорите
Основател на ДАЛ СИАТ


Член на управителния и консултативен съвет на ССИ (2003-2012);
Председател на комисия по данъчна политика към ССИ;
Председател на експертния съвет към Институт за социални и политически анализи;
Председател на УС на Сдружение Бизнес Дама;
Автор на множество публикации по данъчна политика, счетоводство и др.
lydianov@dalsiat.com

"Когато ръководството на една организация е поверено на един човек, той не може да избегне преживяването на нейните проблеми, а когато организацията е счетоводна къща, той би трябвало да е избрал да носи кръста заедно с обслужваните организации и да се ангажира с икономическите процеси в страната. Признавам, че въпреки всички усилия не успяхме да олекотим кръста на предприемачеството през така наречения “преходен период”. Облекчението ни са тези млади хора, които ни повярваха и поеха по пътя на професионализма за да докажат, че именно тук в България и въпреки всичко може да се реализират като успеят да работят честно и да живеят сравнително добре."


Силвия Георгиева

Силвия Георгиева

Изпълнителен Директор

Специалност: Счетоводство и контрол
Магистър по Финанси
Стаж в областта на счетоводството: над 10 год
Член на Съвета на Директорите
sgeorgieva@dalsiat.com

"Успехът е плод на упорит труд, самоотговорност и самоотдаденост към това, което правиш. Резултатите от работата на всеки от нас са всъщност "щрихите, които изграждат автопортретите ни. Вашият успех е мой от момента, в който се присъединих към колектива на Дал Сиат, а след като поех ръководния пост, успехът на обслужваните клиенти е и моя отговорност."


Дима Лидиянова-Христова

Дима Лидиянова-Христова

Административен директор

Специалност: Финансов мениджмънт и контрол
Магистър по Корпоративни финанси
Стаж в областта: над 15 год
Зам.Председател на Съвета на Директорите
d.lydianova@dalsiat.com

"Управлението в нашата счетоводна къща въпреки, че се крепи на най – съвременните пазарни управленски теории, като че ли е успяло да не загуби човешкото си лице. Не е недостатък смесване на елементи от различни теории. Това показва уникалността, този белег е необходим колкото за всеки служител на “Дал Сиат”, толкова и за обслужваните от нас клиенти."


Калин Инков

Калин Инков

Ръководител екип

Стаж в областта: над 8 год
Специалност: Финанси
Магистър по Финансово право и Финансов контрол
Отдел "Счетоводство"`
kalin_inkov@dalsiat.com

"Постоянното самоусъвършенстване е пътят, по който се постига по-добра ефективност в работата и живота въобще. Стремим се към повишаване на производителността на труда и винаги търсим иновативни решения, като използваме за солидна основа дългогодишния опит и традициите на нашата институция."


Борислава Здравчина

Борислава Здравчина

Ръководител екип

Стаж в областта: над 3 год
Специалност: Човешки ресурси
Макроикономика и финанси
Отдел "Счетоводство"`
b.zdravchina@dalsiat.com

"Ръководителят на един екип не е просто ръководител – той е колелото, което задвижва цялата система с нужната сила и в правилната посока. Той е вдъхновението и стимулът, необходими за правилното и прецизно изпълнение на един добър екип от професионалисти, работещи за благото и просперитета на нашите клиенти."


Десислава Костадинова

Десислава Костадинова

Личен асистент на
Председателя на Съвета на
Директорите

Специалност: Икономика
Стаж в областта: 6 год.
Отдел "Администрация"
d.kostadinova@dalsiat.com

"Успехът на една институция не се дължи само на личните индивидуални качества и стремеж за реализация на професионалистите, работещи в нея. Нужни са управленски знания и опит, за да обединиш един колектив в името на ясна, обща цел. Изкуство е да събереш, сприятелиш и вдъхновиш този колектив да работи като едно цяло за реализацията и успехът на нашите клиенти, необезпокоявани от данъчни и други регулаторни органи."


Надя Маджирска

Надя Маджирска

Офис координатор

Специалност: Връзки с обществеността и бизнес администрация
Стаж в областта: 7 год.
Отдел "Администрация"
n.madzhirska@dalsiat.com

"Основната ни цел е да допринасяме за спокойствието и положителните резултати в развитието на бизнеса на нашите клиенти. Качествата, като всеотдайност, професионализъм, точност и коректност са в основата за развититето на едно голямо и дългогодишно партньрство с доверилите се на Дал Сиат клиенти, което през годините е прерастнало в приятелство."


Силвия Дронева

Силвия Дронева

Изпълнителен директор
2006г-2013г

Общ стаж в Дал Сиат: 10г

Мария Лашкова

Мария Лашкова

Изпълнителен директор
2011г-2014г

Общ стаж в Дал Сиат: 9г


30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD