089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

Бизнес консултиране

Консултации, свързани със счетоводство на обслужваните клиенти от ДАЛ СИАТ, са неделима част от нашите задължения.

Ние живеем с проблемите на бизнеса, за да улесняваме успеха на нашите клиенти

Дал Сиат предлага консултации относно:

Консултация

на която ще отговорим безплатно


 • счетоводно законодателство

 • успешни маркетингови решения

 • данъчна практика

 • икономически и данъчни нормативни актове

 • анализи и вътрешен и маркетингов одит

 • стратегическо бизнес планиране

 • мениджмънт

 • банково финансиране

 • парични потоци

 • ефективността на експлоатация на техниката и технологията в производството


Анализът, който Ви предлагаме, се различава от този, който съпътства всяко ваше действие по това, че е извършен от специалисти, чиято позиция е безпристрастна. Той е предпоставка за утвърждаване на успеха и елиминиране на последиците от погрешни действия

Предоставяме проучване и констатиране относно:

 • управлението

 • себестойността

 • ефективността

 • рентабилността

Счетоводно - правен анализ относно:

 • действията на фирмени органи

 • обжалване на данъчни, административни, наказателни и други актове

 • подготовката за данъчни ревизии, общо събрание, одит и др.

Икономически анализ, свързан с:

 • инвестиционни проекти

 • бизнес планове за кандидатстване по определени програми или пред банки и други институции

 • използваната техника и технология в предприятието и отрасъла


Планирането, извършено от специалисти, представя най-добрите възможни резултати при наличните ресурси. То е средство за постигане на целите с минимални разходи.

Планиране на:

 • създаване, разширяване, разделяне и обединяване на предприятия

 • производство, разширяване на пазара и подобряване на качеството на продукта

 • организация на управлението, на труда и на взаимоотношенията с бизнес партньори

 • инвестиционна политика

 • териториално - отраслово развитие

Изготвяне на:

 • бизнес планове за кандидатстване по определени програми, за пред банки и други институции


Управлението е наука и умение да се извлече максимална ефективност от наличните ресурси при дадени условия. Мениджмънтът е една от най-младите науки, която за кратко време широко се профилира.

Консултирането е не само достъп до компетентно мнение, а и начин да спестите време и средства

Консултации, свързани със специфична проблематика, тематика  и въпроси  се приемат по договореност и специална заявка.

Ние предлагаме


Данъчна защита

В съвременният корпоративен свят данъчните услуги представляват все по-важен компонент за успеха на един бизнес.

 • данъчни консултации

 • данъчни процедури

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Данъчното законодателство в България през последните години е изключително динамично и променливо, което е предпоставка за данъчни грешки...

Виж още...

Счетоводно обслужване

Счетоводната услуга е специфична главно поради противоречивата позиция на нейните потребители от една страна-съответният данъкоплатец, а от друга- държ. администрация и други институции.


 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален  сметкоплан

 • текуща обработка на счетоводна документация

Виж още...

Юридически услуги

Основен приоритет за Дал Сиат е да сме фактор при възникването, дейността и развитието на бизнеса ви

 • регистрация на фирми

 • Изготвяне на договори и др.документи

 • Правни консултации

 • Представителство и съдействие


В случай, че започвате нов бизнес, нашите данъчни консултанти, счетоводители и юристи ще ви консултират...

Виж още...

Административни услуги

В България административната тежест пред фирмите е едно от основните предизвикателства пред всеки стартиращ, действащ и развиващ се бизнес.


 • издаване на разрешителни,лицензи,сертификати

 • изготвяне и оформяне на документи

 • подаване на документи и кореспонденция с институции

 • електронно банкиране в реално време

Виж още...

30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD