089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

Административни услуги


В България административната тежест пред фирмите е едно от основните предизвикателства пред всеки стартиращ, действащ и развиващ се бизнес. Действащото законодателство е доста динамично и променливо и за да се справят компаниите успешно с това са необходими специалисти в различни области, за да обхванат процеса в цялост.


Консултация

на която ще отговорим безплатно

Ние в Дал Сиат знаем това и поради тази причина се грижим за Вас, като ви предоставяме изключителен набор от административни услуги, за да разполагате с цялото си време и средства за вашата основна дейност.


 • издаване на разрешителни, лицензи, сертификати

 • подаване на документи и кореспонденция с институции

 • изготвяне и оформяне на документи

 • представителство и съдействие

Ние предлагаме


Данъчна защита

В съвременният корпоративен свят данъчните услуги представляват все по-важен компонент за успеха на един бизнес.

 • данъчни консултации

 • данъчни процедури

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Данъчното законодателство в България през последните години е изключително динамично и променливо, което е предпоставка за данъчни грешки...

Виж още...

Бизнес консултиране

Консултирането е не само достъп до компетентно мнение, а и начин да спестите време и средства

 • счетоводното законодателство

 • данъчна практика

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Анализът, който Ви предлагаме, се различава от този, който съпътства всяко ваше действие по това, че е извършен от специалисти, чиято позиция е безпристрастна...

Виж още...

Юридически услуги

Основен приоритет за Дал Сиат е да сме фактор при възникването, дейността и развитието на бизнеса ви

 • регистрация на фирми

 • Изготвяне на договори и др.документи

 • Правни консултации

 • Представителство и съдействие


В случай, че започвате нов бизнес, нашите данъчни консултанти, счетоводители и юристи ще ви консултират...

Виж още...

Счетоводно обслужване

Счетоводната услуга е специфична главно поради противоречивата позиция на нейните потребители от една страна-съответният данъкоплатец, а от друга- държ. администрация и други институции.


 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален  сметкоплан

 • текуща обработка на счетоводна документация

Виж още...

30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD