089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

За Дал Сиат


Нашата история

(извадка от в-к Пари)Дaл Сиат се роди през зимата на 1990год.
То бе създадено  от деветима съдружници и от самото си начало привлече чуждестранно участие, което го постави между едрите частни фирми по онова време (собственият капитал по баланса за 1991 г.  възлизаше на над 76 000 щ. долара). Счетоводната къща на дружеството бе създадена през 1995г. Продължавайки традициите и следвайки принципите си “Дал Сиат” запази положението и знака си, като знак за качествена услуга. “Дал Сиат” успя да преживee всички проблеми и катаклизми  на така наречения преходен период, който с идването на всяко ново правителство се характеризираше с нови белези и параметри. През тези години “Дал Сиат” участва в културния и обществен живот на страната, доколкото позволява разпространеното правило да укриваш доходите си и да изкупуваш греховете си, без да се превръщаш в “проклет грешник” с изгубен авторитет в данъчните служби и сред приятелските кръгове.
Счетоводните екипи на “Дал Сиат” имат претенциите, че със своето обслужване на фирмите-клиенти не само решават техните проблеми и ги предпазват от погрешни ходове, но и допринасят за тяхното развитие  в рамките на един почтен бизнес.


Нашите предимства

СК Дал Сиат е акционерно дружество със съвременна структура и от създаването му се ръководи от специалисти, начело с Доктор по икономика.
То е правоприемник на "Дал Сиат" ООД, създадено 1990г., и на "Счетоводна къща Дал Сиат" ООД - 2003г.


ДАЛ СИАТ превърна Колективизма в начин на мислене и поведение чрез:

Усъвършенстването на Професионализма в Дал Сиат е непрекъснат процес чрез:

СК ДАЛ СИАТ е член на Съюз за Стопанска Инициатива, Българска търговско-промишлена палата, Софийска търговско-промишлена камара, съосновател на Асоциация на Счетоводните къщи в България - първата гражданска структура в бранша.


Ние предлагаме

ДАЛ СИАТ предоставя широк диапазон от услуги в областта на счетоводството и финансовият одит, данъци, обработка на възнаграждения и управление на човешки ресурси, бизнес консултиране, право, вътрешен одит и риск мениджмънт, корпоративни финанси, анализ и планиране, управление на стойността30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD