089-660-1866
02-895-20-95
BG-flag ENG-flag
ул.Антим I 57 ет.1
п.к.1303 гр.София

Юридически услуги


Основен приоритет за Дал Сиат е да сме фактор при възникването, дейността и развитието на бизнеса ви. Тъй като се стремим да ви бъдем максимално полезни освен услугите, предоставяни от нашите специалисти, си сътрудничим с различни партньори, предоставящи консултански и правни услуги, с цел да ви предоставим висококачествена комплексна услуга.


Консултация

на която ще отговорим безплатно

В случай, че започвате нов бизнес, нашите данъчни консултанти, счетоводители и юристи ще ви консултират и регистрират фирмата, като поемат целият процес относно вписването й, издаването на различните разрешителни, сертификати и др., съответстващи на вашата търговска дейност и надлежно оформят документацията, съобразно действащото законодателство.


 • регистрация на фирма

 • представителство и съдействие

 • правни консултации и др

 • изготвяне на договори и др.документи

 • търговски сделки

 • недвижими имоти

 • процесуално представителство

 • регистрация на офшорни компании

Ние предлагаме


Данъчна защита

В съвременният корпоративен свят данъчните услуги представляват все по-важен компонент за успеха на един бизнес.

 • данъчни консултации

 • данъчни процедури

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Данъчното законодателство в България през последните години е изключително динамично и променливо, което е предпоставка за данъчни грешки...

Виж още...

Бизнес консултиране

Консултирането е не само достъп до компетентно мнение, а и начин да спестите време и средства

 • счетоводното законодателство

 • данъчна практика

 • данъчно планиране

 • данъчно представителство и контрол


Анализът, който Ви предлагаме, се различава от този, който съпътства всяко ваше действие по това, че е извършен от специалисти, чиято позиция е безпристрастна...

Виж още...

Счетоводно обслужване

Счетоводната услуга е специфична главно поради противоречивата позиция на нейните потребители от една страна-съответният данъкоплатец, а от друга- държ. администрация и други институции.


 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален  сметкоплан

 • текуща обработка на счетоводна документация

Виж още...

Административни услуги

В България административната тежест пред фирмите е едно от основните предизвикателства пред всеки стартиращ, действащ и развиващ се бизнес.

 • издаване на разрешителни,лицензи,сертификати

 • изготвяне и оформяне на документи

 • подаване на документи и кореспонденция с институции

 • електронно банкиране в реално време

Виж още...

30 години обслужваме с традиция и стил

COPYRIGHT © 1990-2016 SK DAL SIAT Plc
DAL SIAT is a trading name for SK DAL SIAT Plc, Registered in Sofia, Bulgaria №: 3275 | VAT No. : BG175055798 | All Rights Reserved
Registered address: Antim I 57 str Sofia, Bulgaria | Powered by WebAnD